طیور

0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1392/06/03
تاریخ به روز رسانی: 1396/11/18

اطلاعات تماس

طیور

هدف اصلی تاسیس مجموعه تمرکز دامپزشکان و مشاوران برای افزایش توان خدمت رسانی به پرورش دهندگان و تولید کنندگان صنعت طیور بوده است. با توجه به نیاز بخش تولید و پرورش صنعت طیور کشور به مشاوره و پشتیبانی بهداشتی ، فنی و مدیریتی کلینیک تخصصی طیور دکتر رزازیان ، خدمات زیر را به تولید کنندگان ارائه می دهد.آماده سازی سالن ها مشاوره جهت بهینه سازی، ضدعفونی و آماده سازی سالن ها برای شروع دوره جدید پرورشواکسیناسیونبرنامه ریزی برای انجام واکسیناسیون متناسب با شرایط محیطی - منطقه ایتغذیه مشاوره تغذیه ای شامل جیره های دوره ای و کنترل عملکرد وزن – خوراک گله در طول دوره پرورش تشخیص بیماریها مشاوره و کالبد گشایی جهت تشخیص ، کنترل و درمان بیماریهابهداشت مشاوره در راستای بهبود مدیریت بهداشت ، تغذیه و تولید فارم های پرورشی کنترل تولیمشاوره و کنترل تولید (فارم های مولد و تخمگذار) 
مشاوره تولکی مشاوره تولکی (فارم های مولد و تخمگذار)

نظرات کاربران

تعداد کل: 4  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 4

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج