0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1392/07/14
تاریخ به روز رسانی: 1398/03/06

اطلاعات تماس

سگ های سرابی

سگ سرابی که قویترین سگ در ایران و جهان نیز میباشد. زادگاه اصلی آن در منطقه اذربایجان و شهر سراب میباشد.
سگ کردی یا سگ عراقی و پژدر که از زیبایی منحصر به فردی دارند. صدای غرش ترسناک و غبغب و خرطوم زیاد. خاستگاه اصلی این سگ در مهاباد سقزو بوکان و سنندج میباشد و در عراق در اربیل و پژدر یافت میشوند.سگ تایبادی در استان خراسان به وفور یافت میشود و سگهایه بسیار اصیل و زیبایی هنوز در آنجا میتوان مشاهده کرد.سگ قدرجانی در استان اصفهان در شهر قهدیرجان و فریدن میتوان آنها را یافت.سگ سالوکی که در ایران در تایباد و کردستان دو تیپ مختلفش را میتوان دید. به سه گروه کوسه و شلال و نیم شلال تقسیم میشوند.سگ فیندو و یا همون پاکوتاه ایرانی بیشتر در سراب و کردستان دیده میشود. این سگ به اشپیتز ایرانی هم معروف است.

در ایران نژادهایه اصیلی وجود دارد که در اینجا به اختصار آنها را نام میبریم:

1سگ سرابی
2 سگ کردی( عراقی و پژدر)
3سگ تایبادی (آلابای)
4 سگ قدرجانی
5 سگ سالوکی
6 سگ فیندو

نظرات کاربران

تعداد کل: 2  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 2

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج