0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1399/01/31
تاریخ به روز رسانی: 1399/08/28

اطلاعات تماس

باشگاه ساران کنل کلاب داراي مجوز جهاد کشاورزي

باشگاه ساران داراي مجوز جهاد کشاورزي 

•پانسيون سگ در باکس هاي ?? متري همراه با حياط اختصاصي 

•مجهز به دوربين مدار بسته و ديدن آنلاين سگهايتان

•آموزش تخصصي و تضميني دوره مقدماتي 

•آموزش تخصصي و تضميني دوره گارد

•آموزش تخصصي و تضميني دوره بويايي( مواد يابي و زنده يابي )

•دوره هاي ميدان موانع

•دوره هاي باديگاردي 

•رفع ناهنجاري و اختلالات رفتاري_يادگيري

•داراي ?? سال سابقه 

•طبق استاندارهاي فدراسيون جهاني 

•امکان آموزش در محل زندگي سگ 

•آموزش دانشجويان علاقه به مربي گري سگ

با ارائه مدرک معتبر و قابل استعلام در فدراسيون جهاني 

•ارائه انواع نژادهاي شجره دار و وارداتي 

•کيفيت و قيمت مناسب را در اختيار شما قرار 

داده ايم

 

باشگاه ساران دارای مجوز جهاد کشاورزی 

•پانسیون سگ در باکس های ۱۸ متری همراه با حیاط اختصاصی 

•مجهز به دوربین مدار بسته و دیدن آنلاین سگهایتان

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره مقدماتی 

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره گارد

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره بویایی( مواد یابی و زنده یابی )

•دوره های میدان موانع

•دوره های بادیگاردی 

•رفع ناهنجاری و اختلالات رفتاری_یادگیری

•دارای ۲۳ سال سابقه 

•طبق استاندارهای فدراسیون جهانی 

•امکان آموزش در محل زندگی سگ 

•آموزش دانشجویان علاقه به مربی گری سگ

با ارائه مدرک معتبر و قابل استعلام در فدراسیون جهانی 

•ارائه انواع نژادهای شجره دار و وارداتی 

•کیفیت و قیمت مناسب را در اختیار شما قرار داده ایم

باشگاه ساران دارای مجوز جهاد کشاورزی 

•پانسیون سگ در باکس های ۱۸ متری همراه با حیاط اختصاصی 

•مجهز به دوربین مدار بسته و دیدن آنلاین سگهایتان

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره مقدماتی 

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره گارد

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره بویایی( مواد یابی و زنده یابی )

•دوره های میدان موانع

•دوره های بادیگاردی 

•رفع ناهنجاری و اختلالات رفتاری_یادگیری

•دارای ۲۳ سال سابقه 

•طبق استاندارهای فدراسیون جهانی 

•امکان آموزش در محل زندگی سگ 

•آموزش دانشجویان علاقه به مربی گری سگ

با ارائه مدرک معتبر و قابل استعلام در فدراسیون جهانی 

•ارائه انواع نژادهای شجره دار و وارداتی 

•کیفیت و قیمت مناسب را در اختیار شما قرار داده ایم

باشگاه ساران دارای مجوز جهاد کشاورزی 

•پانسیون سگ در باکس های ۱۸ متری همراه با حیاط اختصاصی 

•مجهز به دوربین مدار بسته و دیدن آنلاین سگهایتان

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره مقدماتی 

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره گارد

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره بویایی( مواد یابی و زنده یابی )

•دوره های میدان موانع

•دوره های بادیگاردی 

•رفع ناهنجاری و اختلالات رفتاری_یادگیری

•دارای ۲۳ سال سابقه 

•طبق استاندارهای فدراسیون جهانی 

•امکان آموزش در محل زندگی سگ 

•آموزش دانشجویان علاقه به مربی گری سگ

با ارائه مدرک معتبر و قابل استعلام در فدراسیون جهانی 

•ارائه انواع نژادهای شجره دار و وارداتی 

•کیفیت و قیمت مناسب را در اختیار شما قرار داده ایم

باشگاه ساران دارای مجوز جهاد کشاورزی 

•پانسیون سگ در باکس های ۱۸ متری همراه با حیاط اختصاصی 

•مجهز به دوربین مدار بسته و دیدن آنلاین سگهایتان

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره مقدماتی 

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره گارد

•آموزش تخصصی و تضمینی دوره بویایی( مواد یابی و زنده یابی )

•دوره های میدان موانع

•دوره های بادیگاردی 

•رفع ناهنجاری و اختلالات رفتاری_یادگیری

•دارای ۲۳ سال سابقه 

•طبق استاندارهای فدراسیون جهانی 

•امکان آموزش در محل زندگی سگ 

•آموزش دانشجویان علاقه به مربی گری سگ

با ارائه مدرک معتبر و قابل استعلام در فدراسیون جهانی 

•ارائه انواع نژادهای شجره دار و وارداتی 

•کیفیت و قیمت مناسب را در اختیار شما قرار داده ایم

نظرات کاربران

تعداد کل: 0  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 0

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج