دامپزشکی دکترطبری

کلینیک دامپزشکی

0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1392/06/03
تاریخ به روز رسانی: 1398/03/06

اطلاعات تماس

دامپزشکی دکترطبری

مجهز به بخش های تخصصی : جراحی بافت نرم (قفسه صدری و محوطه بطنی) ، بافت سخت (ارتوپدی و ستون فقرات) ، تصویر برداری تشخیصی (سونوگرافی) و رادیولوژی

کلینیک
پت شاپ-پانسیون-رادیولوژی
مجهز به بخش های تخصصی : جراحی بافت نرم (قفسه صدری و محوطه بطنی) ، بافت سخت (ارتوپدی و ستون فقرات) ، تصویر برداری تشخیصی (سونوگرافی) و رادیولوژی

نظرات کاربران

تعداد کل: 1  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 1

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج