داروخانه دامپزشکی خراسان

0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1392/09/29
تاریخ به روز رسانی: 1396/11/19

اطلاعات تماس

داروخانه دامپزشکی خراسان

پر فروش ها:
انروفلوکساسین ۱۰٪ اسپانیایی
اریترومایسین20%
فلورفنیکل10%
اد3ای
ال کارنتین + ب /محلول
عرق اویشن 20لیتری
متیونین دگوسا بلژیک
روغن درجه 1 - حلب ۱۶ کیلویی

نظرات کاربران

تعداد کل: 2  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 2

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج