مربي سگ - کامراني

آموزش سگ و تربیت سگ

0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1395/02/28
تاریخ به روز رسانی: 1396/12/07

اطلاعات تماس

مربي  سگ - کامراني

محل آموزش : آموزش در منزل و در حضور صاحب سگ

دوره آموزشي : بالانس رفتاري . آموزش براي صاحب سگ

بالانس رفتاري شامل برطرف کردن مشکلات رفتاري، درمان رفتار سگ و آموزش کنترل سگ در داخل و بيرون از منزل با بند و بدون بند براي صاحب سگ مي باشد.

تعداد جلسات : دو جلسه

مدت زمان هر جلسه : دو ساعت

محل آموزش : آموزش در منزل و در حضور صاحب سگ

دوره آموزشي : بالانس رفتاري . آموزش براي صاحب سگ

نظرات کاربران

تعداد کل: 1  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 1

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج