اطلس جهانی نژادهای سگ(حامی گستر حیوانات)

0 امتیازی

تاریخ عضویت : 1392/09/29
تاریخ به روز رسانی: 1392/10/01

اطلاعات تماس

 اطلس جهانی نژادهای سگ(حامی گستر حیوانات)

نرم افزار اطلس جهانی نژادهای سگ با بهره گیری از یک بانک اطلاعات نژادهای کامل ،  اطلاعات مشخصی را ازنژادهای مختلف و مورد علاقه شما با محورهای :
سازگاری با کودکان ،سازگاری با حیوانات خانگی ، سطح انرژی ، نیازهای ورزشی ،آراستن ،وفاداری،توانایی،حراست و حفاظت ، تربیت پذیری ارائه می نمایند.

نظرات کاربران

تعداد کل: 3  -  فعال: 0  -  غیر فعال: 3

کارتابل مدیریت پتیران

ثبت آگهی خروج